Smart Sock 3: Tips och tricks

Basstationens ljusstyrka 

Basstationen har en sensor för omgivande ljus och justerar automatiskt ljusstyrkan hos sina lampor baserat på ljuset i rummet.

 

Resetips: Strumpbatteri

Strumpan behöver normalt inte stängas av. Se bara till att den sitter i basstationen när den inte används så att den kan laddas.

När du reser kan du spara batteri genom att stänga av strumpan.

 

Följ dessa steg för att stänga av strumpan:

  1. Koppla ur basstationen och ta bort strumpan. 
  2. Tryck och håll ner basstationsknappen medan du kopplar in basstationen igen. Fortsätt att trycka på knappen tills du hör basstationen kvittra 4 gånger. Ljusringen börjar blinka orange.
      • Sluta trycka efter det första kvittret.
  3. Tryck snabbt på basstationsknappen en gång (1). Basstationen kommer att kvittra en gång (1) som svar.
      • Det är viktigt att klicka på knappen medan ringen blinkar orange, annars stängs inte strumpan av ordentligt.
  4. Om det lyckas så kommer inte strumplampan på basstationens undersida att lysa och sensorlampan på strumpan släcks. Basstationen stängs då av helt.

 

För att slå på strumpan igen placerar du sensorn i basstationens laddningsport.