Smart Sock: Speciell anmärkning för bebisar med medicinska behov

Owlet Smart Sock-enheterna är inte en medicinsk produkt och inte heller avsedda att användas som en medicinsk produkt.  

ERSÄTT INTE EN MEDICINSK MONITOR SOM UTFÄRDATS AV EN LÄKARE MED EN OWLET SMART SOCK.

Owlet Smart Sock är designad för att meddela dig vid förändringar av pulsen och syrenivån baserat på gränser och nivåer som förväntas hos ett friskt barn.  

Om ditt barn har särskilda medicinska behov så är det bäst att rådfråga ditt barns läkare eller primärvårdare.

Observera att om du bestämmer dig för att använda Owlet Smart Sock på en bebis med medicinska behov så kan du få aviseringar (inklusive falska positiva aviseringar) oftare på grund av fysiologiska skillnader jämfört med en frisk bebis.