Hur får Smart Sock 3 avläsningar?

Strumpans sensor använder pulsoximetri för att få avläsningar från ditt barns fot när barnet sover. Ett litet ljus lyser genom huden och mängden blodflöde och syrenivån uppskattas baserat på hur mycket ljus som överförs till sensorn.

How_does_Owlet_get_readings1.png

 

Strumpans sensor samlar in data och skickar den till basstationen. Basstationen meddelar vid behov baserat på data från strumpan. Basstationen är din primära aviseringsenhet i händelse av en röd avisering och bör därför placeras på en plats där du kan höra den om den ljuder.

How_does_Owlet_get_readings2.png

 

När ansluten till Wi-Fi: Basstationen skickar information till Owlet-molnet via Wi-Fi. Owlet-molnet låter datan visas i appen. Detta ger realtidsavläsningar och aviseringar i appen.

 

LAN-läge (Local Area Network): För att använda LAN-läge måste din telefon vara på samma Wi-Fi-anslutning som din basstation. Med hjälp av Wi-Fi upprättar appen en första anslutning till Owlet-molnet och levererar data till appen så länge appen inte stängs av och Wi-Fi-anslutningen inte ändras i appen eller basstationen.