Skillnader mellan Owlet Smart Sock och en medicinsk monitor

Owlet Smart Sock är inte detsamma som en sjukhuspulsoximeter och bör inte användas i stället för en medicinsk pulsoximeter eller någon annan medicinsk utrustning. Det finns ett antal skillnader mellan Owlet och en medicinsk monitor. 

  • Medicinska monitorer är till för bebisar som är sjuka och som ordinerats en medicinsk monitor av sin läkare.
  • Medicinska monitorer konfigureras av barnets läkare så att de har lämpliga trösklar för puls- och syrelarm för bebisens tillstånd.
  • Medicinska monitorer är godkända av FDA och har genomgått en rigorös valideringsprocess för att säkerställa att de är lämpliga för klinisk användning. På Owlet arbetar vi på att säkerställa att vår produkt är pålitlig och säker för din bebis, men det är en konsumentprodukt och har således inte godkänts av FDA för användning i medicinska tillämpningar. Smart Sock uppfyller och överträffar relevant branschnoggrannhet, säkerhet och regulatoriska standarder. Du kan läsa mer här.
  • Owlet Smart Sock används inte av medicinsk personal och är inte avsedd att användas på allvarligt sjuka bebisar. Därför är tröskelvärdena för aviseringar fixerade vid relativt konservativa värden för att minska mängden falska aviseringar och så att enheten fungerar på så många bebisar som möjligt. Smart Sock meddelar därför vanligtvis senare än en sjukhusmonitor som finjusterats efter bebisens specifika tillstånd och medicinska behov. 
  • Owlet Smart Sock är en trådlös enhet medan medicinska monitorer kopplas med kablar till en bildskärm. Det kan därför finnas latens mellan datan från Smart Sock till appen eftersom datan måste färdas till molnet från basstationen och därefter till appen. Strumpsensorn samlar in data och skickar den till basstationen. Basstationen meddelar vid behov baserat på data från strumpan. Basstationen är din primära aviseringsenhet och bör därför placeras på en plats där du hör den om den ljuder.

Använd inte Owlet Smart Sock i stället för en medicinska monitor som ordinerats av en läkare. Vänta på godkännande från din läkare innan du avbryter användningen av den medicinska monitorn och går över till Owlet Smart Sock.