Smart Sock 3: Tips för tvillingar, trillingar, fyrlingar med mer

Tips för multipler

Historiska data och aviseringar är bundna till varje basstation och strumpa, det är därför viktigt att inte växla mellan strumpsensorer.

 

Överväg att märka vilken strumpa och basstation som varje barn använder.

 

För att hjälpa dig hålla reda på dina strumpor och basstationer blinkar basen orange om strumpan placeras på en basstation som den inte är parkopplad med. Den kommer dock fortfarande att ladda strumpan även om den inte pulserar vit som vanligt. 

 

Tips_for_twins__triplets__quadruplets__and_more.png