Cam 2 streaming: draaiende cirkels met berichten over laden of verbinden

Als je Owlet-app draaiende cirkels laat zien (die boven de Cam Audio en WiFi-informatie worden weergegeven), ga jenaar de stappen van dit artikel om draaiende cirkels te identificeren en op te lossen terwijl je de app met je Cam gebruikt.

Ik zie het bericht "Verbinden..." met een draaiende cirkel

Probeer dit:
 1. Controleer of je Cam is aangesloten op het stopcontact en stroom krijgt.
  Het statuslampje geeft aan of het is ingeschakeld in de Owlet-app of niet.
 2. Als er geen statuslampje wordt weergegeven:
  1. Haal de stekker van je camera uit het stopcontact en steek deze er weer in.
   Je zou een rood lampje moeten zien als je Cam is aangesloten en stroom krijgt.
  2. Sluit je Owlet-app geforceerd af.
  3. Start je Owlet-app opnieuw.
  4. Schakel de LED-lampjes in je app in:
   1. Ga naar het tabblad Account onder Mijn Owlet-apparaten.
   2. Tik op je apparaat.
   3. Schakel het statuslampje in als het uit is.
    Je zou nu verbonden moeten zijn, streamen en je kleintje kunnen zien.
Als dit je Cam niet weer online en streaming brengt, controleer dan de lichtstatus van je Cam
en vergelijk deze met de tips en aanbevelingen in dit artikel voor die lichtstatus. 

 

Wat vertelt mijn Cam-lampje mij?

Controleer de kleur van het statuslampje van je Cam en vergelijk deze met deze tabel en de aanbevelingen voor elke status in dit artikel.

Cam_Status_Light_Table.png

Draaiende cirkel met "Verbinden..." en een knipperend of ononderbroken blauw licht

Draaiende cirkel met een knipperend blauw licht

Je Cam zoekt naar een wifi-verbinding en kan geen verbinding maken of je wifi zendt niet uit. Proberen:

 1. Controleer je router op verbinding, signaalsterkte en snelheid.
 2. Controleer je ISP-service als je router wordt uitgecheckt. 

Draaiende cirkel met een ononderbroken blauw licht

Deze lichtstatus geeft aan dat je Cam nu is verbonden, probeer het volgende:

 1. Controleer je Cam-weergavestream opnieuw, want deze wordt mogelijk opnieuw opgestart. 
 2. Sluit je Owlet-app geforceerd af en start deze opnieuw om eventuele problemen op te lossen.
  Je zou nu moeten streamen en je kleintje kunnen zien.
Als je hiermee niet opnieuw verbinding hebt kunnen maken, probeer dan je Cam opnieuw te registreren, opnieuw te koppelen, of als laatste optie de fabrieksinstellingen te herstellen met behulp van de tips in de betreffende instructiesecties in dit artikel.

Draaiende cirkel met "Bezig met laden..." en een knipperend of constant rood lampje

De app kan verbinding maken met je Cam, maar kan niet streamen.  Je kunt bevestigen of dit waar is:
 1. Selecteer de Cam in Mijn Owlet-apparaten onder het tabblad Account
 2. Kijk naar de apparaatinformatie, wordt de signaalsterkte (RSSI) weergegeven?
  Als de signaalsterkte wordt weergegeven, is je Cam verbonden met de app. 
 3. Als je Cam niet streamt, probeer dan dit:
  1. Sluit je Owlet-app geforceerd af en start deze opnieuw.
  2. Log uit bij de app.
  3. Log opnieuw in bij de app.
   Je verbinding zou nu hersteld moeten zijn.
 4. Registreer je Cam opnieuw aan de hand van de instructies in dit artikel.
 5. Controleer de videokwaliteit van je Cam op resolutieproblemen. Als je resolutiekwaliteit niet hoog is, kun je een snelheidstest gebruiken om het probleem te verifiëren met behulp van de webbrowser van je mobiele apparaat, waarbij je controleert op het volgende:
  1. Downloadsnelheid in Mbps moet hoger zijn dan 2,0
  2. Houd er rekening mee dat de Cam 2,0 Mbps aan toegewijde bronnen nodig heeft om efficiënt te kunnen functioneren. Dit kan niet worden gedeeld met andere apparaten.
  3. De uploadsnelheid in Mbps moet groter zijn dan 2.0.
  4. De Cam heeft 2,0 Mbps aan toegewijde bronnen nodig om efficiënt te kunnen functioneren
 6. Als niets anders je Cam-streaming heeft kunnen herstellen, probeer dan de lijst met tips voordat je een fabrieksreset uitvoert met behulp van de instructies in dit artikel.

Als je nog niet bent verbonden en streamt nadat je deze tips hebt geprobeerd, controleer dan de lichtstatus van je Cam. 

Draaiende cirkel met ononderbroken rood licht

Als je de status "Videobeelden ontvangen" ziet en je ziet een zwart scherm met een draaiende cirkel, dan is er een verbindingsprobleem. 

 1. Probeer onze sectie met handige tips in dit artikel voordat je een fabrieksreset probeert. 
 2. Als dat niet helpt, voer je een fabrieksreset uit en voeg je de Cam weer toe aan je account.
  Je zou nu verbonden moeten zijn, streamen en je kleintje kunnen zien.

Draaiende cirkel met een knipperend rood licht

Als een knipperend rood lampje de lichtstatus van je Cam is nadat je deze opnieuw hebt opgestart, of als dit constant gebeurt nadat je hebt opgestart en je ook een draaiende cirkel ziet, kan je Cam vastzitten in een foutstatus.

Probeer het volgende om de Cam weer te laten streamen:

 1. Start je Cam opnieuw op (stekker loskoppelen en weer aansluiten). 
 2. Sluit je Owlet-app geforceerd afen start deze opnieuw:
  1. Log uit bij de app.
  2. Log opnieuw in bij de app.
   Je verbinding zou nu hersteld moeten zijn. 

Als dit het probleem met je Cam niet oplost, neem dan contact op met de Klantenservice (inclusief internationale technische ondersteuning) voor hulp.

 

Probeer deze tips voordat je een fabrieksreset uitvoert

Voordat je intensievere probleemoplossing probeert, zoals een fabrieksreset, wacht dan even en probeer het opnieuw. We raden dit aan omdat sommige services bezet kunnen zijn of een netwerkserver mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is. Klanten die dit probleem ervaren, lossen het vaak vanzelf op na een korte wachttijd, ook al zijn hun stappen voor probleemoplossing niet anders.

 1. Controleer je instellingen voor videokwaliteit (resolutie) in de app:
  1. Controleer de Automatische selectie van de App door driemaal links van AUTO te tikken. Dit geeft de resolutie weer waarmee de Cam streamt.
  2. Als de resolutie automatisch hoog is ingesteld, probeer dan handmatig een lagere resolutie te selecteren om te zien of daarmee de streaming verbetert. 
 2. Schakel je Cam uit en koppel de Cam opnieuw:
  1. Koppel de voedingskabel gedurende 3-5 minuten los van de Owlet Cam.
  2. Sluit de stroomkabel weer aan op de Cam.
  3. Controleer of je Cam-kabel is aangesloten en in goede staat verkeert als je Cam niet streamt.
 3. Als je Cam niet opnieuw wil koppelen met de app of als je een OC-foutcode ontvangt, raadpleeg dan het artikel Foutcodes voor meer informatie. 
 4. Als het later opnieuw proberen niet helpt en de stappen in dit artikel je problemen met een offline Cam of een Cam die niet wil streamen niet oplossen, is het tijd om een fabrieksreset] te proberen.
 5. Volg de aanwijzingen om je Cam opnieuw in te stellen (doe dit alleen als je al het andere hebt geprobeerd).

Je camera verwijderen en opnieuw registreren

LET OP: Dit proces verwijdert de Cam uit je account en verwijdert wifi-verbindingen. We raden dit alleen aan als de vorige stappen in dit artikel zijn voltooid en je streamingprobleem nog steeds niet is opgelost.

Om je cam opnieuw te registreren

 1. Tik op het tabblad Account in de Owlet-app.
 2. Selecteer Camera
 3. Selecteer Dit apparaat verwijderen.
 4. Tik op +Owlet-apparaat toevoegen op het tabblad Account.

Volg de aanwijzingen om je Cam opnieuw te registreren zoals in je oorspronkelijke installatieproces.

Een fabrieksreset uitvoeren

Houd er rekening mee dat zodra het resetten van je Cam is voltooid, je je Cam weer aan je account moet toevoegen. Reset de fabrieksinstellingen van je Cam en voeg je Cam weer toe aan je account:
 1. Selecteer op het tabblad Account Camera en Dit apparaat verwijderen.
 2. Houd de knop aan de achterkant van het apparaat 15 seconden] ingedrukt. 
 3. Laat de knop los wanneer u de camera "Resetten" hoort aankondigen.
 4. Zodra de Cam "Klaar om te koppelen" aankondigt, keer je terug naar de app
 5. Selecteer Owlet-apparaat toevoegen om je Owlet Cam weer toe te voegen aan je account.

Ik heb alles in dit artikel geprobeerd, maar mijn Cam streamt niet, wat kan ik nog meer proberen?

Als met Opnieuw registreren je apparaat niet werkt, en de daaropvolgende fabrieksreset gevolgd door het Cam-configuratieproces je Cam niet weer online heeft kunnen brengen, en je ook de andere tips in dit artikel hebt geprobeerd en het niet is gelukt om het probleem op te lossen, neem dan contact op met de Klantenservice (inclusief internationale technische ondersteuning) voor hulp.

Extra informatie

Als je andere problemen ondervindt met je Cam, raadpleeg dan de gerelateerde artikelen in dit gedeelte. Zie ook:

Cam of mobiele app offline

Cam is niet in koppelmodus