Cam 1-streaming: roterende cirkel med indlæsnings- eller forbindelsesmeddelelser

Hvis din Owlet-app viser roterende cirkler (vises over information om kameras lyd og Wi-Fi),henvises til trinene i denne artikel for at identificere og løse problemer med roterende cirkler, mens du bruger appen med dit kamera.

Opdater Cam-firmwaren, når du bliver bedt om det

Ved at holde dit kamera opdateret kan du forhindre mange af de problemer med roterende cirkel eller lysstatus, der er beskrevet i denne artikel. Din app viser en orange opdateringsknap på appens hovedside for kameravisning, hvis du har brug for at opdatere din Cam-firmware.

Cam_update_orange_bar_displayed_sm.png
Hvis du ser denne opdateringsmeddelelse, skal du trykke på den orange knap for at opdatere dit kameras firmware til den nyeste version nu.


Bemærk: Dette kan gøre en væsentlig forskel i dit kameras streamingydelse, så vi anbefaler at holde både dit kameras firmware og din app opdateret.

Jeg ser meddelelsen "Forbinder..." med en roterende cirkel

Prøv dette:

 1. Kontrollér, at dit kamera er tilsluttet en stikkontakt, og at det modtager strøm.
  Statuslampen angiver, om det er aktiveret i Owlet-appen eller ej.
 2. Hvis statuslampen ikke lyser:
  1. Tag dit kamera ud af stikkontakten, og sæt det i igen.
   Du bør se et rødt lys, hvis dit kamera er tilsluttet og modtager strøm.
  2. Gennemtving lukning af din Owlet-app.
  3. Genstart din Owlet-app.
  4. Tænd for LED-lampen i din app:
   1. Gå til fanen Konto under Mine Owlet-enheder.
   2. Tryk på din enhed.
   3. Slå statuslampen til, hvis den er slukket.
    Forbindelsen skulle nu være oprettet, og du skulle streame og kunne se din lille guldklump.

Status-Light.gif

Hvis dette ikke bringer dit kamera online og streamer igen, så tjek venligst dit kameras lys
-status og sammenlign det med tips og anbefalinger i denne artikel for den pågældende lysstatus.

Hvad fortæller mit kameras lampe mig?

Kontrollér farven på dit kameras lampe, og sammenlign det med denne tabel og anbefalingerne for hver status i denne artikel.

Kam_statuslampetabel.png

Roterende cirkel med meddelelsen "Forbinder..." og et blinkende eller konstant blåt lys

Roterende cirkel med et blinkende blåt lys

Dit kamera søger efter en Wi-Fi-forbindelse og kan ikke oprette forbindelse, eller dit Wi-Fi-signal udsendes ikke. Prøv følgende:

 1. Kontrollér din routers forbindelse, signalstyrke og hastighed.
 2. Hvis der intet er i vejen med din router, skal du kontakte din internetudbyder.

Roterende cirkel med et konstant blåt lys

Denne status angiver, at dit kamera nu er tilsluttet. Prøv følgende:

 1. Kontrollér dit kameras streaming igen, da streamingen muligvis genstarter. 
 2. Gennemtving lukning af din Owlet-app, og genstart den for at fjerne eventuelle problemer.
  Du burde nu kunne streame og se din lille guldklump.
Hvis dette ikke genopretter forbindelsen, så prøv at registrere dit kamera igen og parre det igen. Som en sidste mulighed kan du nulstille til fabriksindstillinger ved at følge vejledningen i denne artikel.

Roterende cirkel med meddelelsen "Indlæser..." og et blinkende eller konstant rødt lys

Appen kan oprette forbindelse til dit kamera, men kan ikke streame. Du kan bekræfte, om dette er sandt, på følgende måde:
 1. Vælg kameraet fra Mine Owlet-enheder under fanen Konto.
 2. Se på enhedsoplysningerne. Vises signalstyrken (RSSI)?
  Hvis signalstyrken vises, er dit kamera forbundet til appen. 
 3. Hvis dit kamera ikke streamer, så prøv dette:
  1. Gennemtving lukning af din Owlet-app, og genstart den.
  2. Log ud af appen.
  3. Log ind på appen igen.
   Din forbindelse skulle nu være genoprettet.
 4. Registrér dit kamera igen ved at følge vejledningen i denne artikel.
 5. Kontrollér videokvaliteten fra dit kamera for opløsningsproblemer. Hvis din opløsningskvalitet ikke er høj, kan du bruge en hastighedstest til at bekræfte problemet ved hjælp af din mobile enheds webbrowser, og kontrollere at:
  1. Downloadhastigheden i Mbps er højere end 2,0
  2. Bemærk, at kameraet har brug for at en tildelt båndbredde på minimum 2,0 Mbps for at fungere effektivt. Dette kan ikke deles med andre enheder.
  3. Uploadhastigheden i Mbps skal være større end 2,0.
  4. Kameraet har brug for at en tildelt båndbredde på minimum 2,0 Mbps for at fungere effektivt
 6. Hvis intet andet har gendannet din streaming, så prøv at se listen med tips, før du udfører en nulstilling til fabriksindstillinger ved at følge vejledningen i denne artikel.

Hvis du endnu ikke har fået oprettet forbindelse og ikke streamer efter at have prøvet disse tips, skal du kontrollere statussen på dit kameras lampe.

Roterende cirkel med et konstant rødt lys

Hvis du ser statussen "Modtager videooptagelser", og du ser en sort skærm med en roterende cirkel, er der et forbindelsesproblem.

 1. Prøv at se vores afsnit med nyttige tips i denne artikel, før du prøver at nulstille til fabriksindstillinger.
 2. Hvis disse tips ikke hjælper, skal du udføre en nulstilling til fabriksindstillinger og tilføje kameraet igen til din konto.
  Forbindelsen skulle nu være oprettet, og du skulle streame og kunne se din lille guldklump.

Roterende cirkel med et blinkende rødt lys

Hvis kameraets lampe viser et blinkende rødt lys efter genstart, eller dette sker konsekvent, efter du har udført en opstart, og du også ser en roterende cirkel, kan dit kamera blive fanget i en fejltilstand.

Prøv dette for at bringe kameraet tilbage til streaming:

 1. Genstart dit kamera (træk stikket ud, og sæt det i igen), efter du har fjernet eventuelle SD-kort.
 2. Hvis det lykkes, kan du sætte SD-kortet tilbage i Cam.
 3. Gennemtving lukning af din Owlet-app, og genstart den:
  1. Log ud af appen.
  2. Log ind på appen igen.
   Din forbindelse skulle nu være genoprettet. 

Vigtigt: Hvis dit kamera har en SD-kortplads, skal du fjerne SD-kortet før genstart.

Hvis dette ikke løser dit kameras problem, skal du kontakte kundeservice (inkluderer international teknisk support) for at få hjælp.

Prøv disse tips, før du udfører en nulstilling til fabriksindstillinger.

Før du igangsætter en mere intens fejlfinding, såsom en nulstilling til fabriksindstillinger, så vent et kort stykke tid, og prøv så igen. Vi anbefaler dette, fordi nogle tjenester kan være optaget, eller en netværksserver kan være midlertidigt nede. Kunder, der oplever dette problem, oplever ofte, at det løse sig selv efter en kort ventetid, selvom deres fejlfindingstrin ikke er anderledes.

 1. TKontrollér dine indstillinger for videokvalitet (opløsningen) i appen:
  1. Kontroller appens automatiske valg ved at trykke tre gange til venstre for AUTO. Dette viser den opløsning, som kameraet streamer med.
  2. Hvis opløsningen automatisk indstilles højt, kan du prøve manuelt at vælge en lavere opløsning for at se, om det forbedrer streamingen.
 2. Tænd og tænd dit kamera, og par kameraet igen:
  1. Tag strømkablet ud af dit Owlet Cam i 3-5 minutter.
  2. Tilslut strømkablet til kameraet igen.
  3. Kontrollér, at dit kamerakabel er tilsluttet og i god stand, hvis dit kamera ikke streamer.
 3. Hvis dit kamera ikke parrer igen med appen, eller hvis du modtager en OC-fejlkode, kan du se artiklen Fejlkoder for at få flere oplysninger. Hvis du specifikt ser OC01-fejlkode, se artiklen Cam error OC01 for flere mulige løsninger.
 4. Hvis det ikke hjælper at prøve igen på et senere tidspunkt, og trinene i denne artikel ikke løser problemerne med, at dit dit kamera er offline eller ikke straemer, er det tid til at prøve ennulstilling til fabriksindstillinger.
 5. Følg vejledningen for at konfigurere dit kamera igen (gør kun dette, hvis du har prøvet alt andet).

Fjernelse og genregistrering af dit kamera

FORSIGTIG! Denne proces fjerner kameraet fra din konto og fjerner Wi-Fi-forbindelsen. Vi anbefaler kun dette, hvis de foregående trin i denne artikel er forsøgt, og dit streamingproblem stadig er uløst.

Sådan genregistrerer du dit kamera:

 1. Tryk på fanen Konto i Owlet-appen.
 2. Vælg Kamera
 3. Vælg Fjern denne enhed.
 4. Tryk på +Tilføj Owlet-enhed fra fanen Konto.

Følg vejledningen for at genregistrere dit kamera som i din oprindelige opsætningsproces.

Sådan udfører du en nulstilling til fabriksindstillinger

Bemærk, at når din nulstilling er fuldført, skal du igen føje dit kamera til din konto. Nulstil dit kamera til fabriksindstillinger, og føj igen dit kamera til din konto:
 1. Fra fanen Konto skal du vælge Kamera og derefter Fjern denne enhed.
 2. Hold knappen på bagsiden af enheden nede i 15 sekunder
 3. Slip knappen, når du hører kameraet annoncere "Nulstiler.
 4. Når kameraet annoncerer "Klar til parring," skal du vende tilbage til appen
 5. Vælg Føj til Owlet-enhed for igen at føje dit Owlet Cam til din konto.

Jeg har prøvet alt i denne artikel, men mit kamera streamer stadig ikke. Hvad kan jeg ellers prøve?

Hvis genregistrering af din enhed ikke fungerer, og den efterfølgende nulstilling til fabriksindstillinger efterfulgt af processen Kameraopsætning ikke bringer dit kamera online igen, og du har også prøvet andre tips i denne artikel, og de heller ikke lykkes med at løse problemet, skal du kontakte kundeservice (inklusive international teknisk support) for at få hjælp.

Yderligere Information

Hvis du oplever andre problemer med dit kamera, kan du se de relevante artikler i dette afsnit. Se også:

Kamera eller mobilapp offline

Kameraet er ikke i parringstilstand

Hvis du har generelle spørgsmål om brug af dit kamera, kan du finde mange svar i vores artikler Ofte stille spørgsmål om Cam.