Smart Sock 3: zrušení spárování senzoru

Chcete-li úspěšně zrušit spárování senzoru, postupujte podle kroků v tomto průvodci odstraňováním problémů. 

 

  1. Odpojte základní stanici od napájení a vyjměte zařízení Sock. 
  2. Zatímco základní stanici opětovně připojujete k napájení, stiskněte a podržte její tlačítko. Držte tlačítko stisknuté, dokud neuslyšíte 4 pípnutí základní stanice. Světelný kroužek začne blikat oranžově.
    • Jakmile uslyšíte pípnutí, pusťte tlačítko. 
  3. Dvakrát (2x) rychle stiskněte tlačítko základní stanice. Základna v reakci na to dvakrát (2x) pípne.
    • Tlačítko je nutné stisknout, když kroužek bliká oranžově, jinak se zařízení Sock nevypne správně. 

Poku se vám to povede kontrolka zařízení Sock na spodní straně základní stanice zhasne a senzor se vypne. Základní stanice krátce zabliká bíle a poté zazní modré upozornění na odpojení.

 

Chcete-li spárovat senzor, přečtěte si článek Párování senzoru.