Sock 3: spárování senzoru

Chcete-li úspěšně spárovat senzor se základní stanicí, postupujte podle kroků v tomto průvodci odstraňováním problémů. 

  • Umístěte senzor zařízení Sock do nabíjecího portu základní stanice.

image1.gif

  • Jakmile se zařízení Sock spáruje, světlo na základní stanici přestane blikat bíle a začne svítit bíle. 
    • V případě úspěchu se rozsvítí kontrolka zařízení Sock na spodní straně základní stanice. Když je spárovaný senzor vyjmut ze základní stanice, kontrolka základní stanice se rozsvítí zeleně. 
    • Pokud uvidíte modré upozornění, zařízení Sock nebylo úspěšně spárováno. Znovu postupujte podle kroků ke párování uvedených v této příručce.  Ujistěte se, že je nabíjecí port čistý a že je zařízení Sock vloženo rovnoměrně.