Smart Sock 3: kontrola, zda jsou telefon a základní stanice připojeny ke stejné Wi-Fi síti

Pomocí tohoto článku můžete ověřit, zda je základní stanice Owlet připojena ke stejné Wi-Fi síti jako váš telefon. Základní stanice Owlet se stejně jako mnoho jiných zařízení nedokáže připojit k 5GHz Wi-Fi sítím, skrytým sítím ani mobilním sítím. Většina mobilních zařízení s podporou Wi-Fi má vestavěné předvolby pro zapamatování bezdrátových sítí.  To znamená, že jakmile se základní stanice Owlet úspěšně připojí k vaší Wi-Fi síti, mobilní zařízení použité k připojení základní stanice k dané bezdrátové síti se připojí zpět ke své předchozí preferované síti.  

Pokud běžně používáte 5GHz, skrytou nebo mobilní síť (3G nebo LTE), nebudete moci zaregistrovat základní stanici na účtu Owlet, dokud se dočasně nepřipojíte ke 2,4Ghz síti, která je kompatibilní se základní stanicí.

Před výběrem sítě Owlet pro připojení k Wi-Fi:

  1. Smažte veškeré nepodporované sítě (5GHz, skryté atd.).
  2. Připojte své mobilní zařízení ke 2,4GHz síti, kterou plánujete použít k připojení základní stanice k Wi-Fi.
  3. Podle pokynů v aplikaci připojte základní stanici k bezdrátové síti.
  4. Před pokusem o registraci produktu na vašem účtu zkontrolujte, zda je mobilní zařízení stále připojeno ke stejné síti používané základní stanicí.