Smart Sock 3: Hur du stänger av din sensor

Ibland kan du välja att stänga av din Smart Sock 3-sensor (t.ex. när du reser, tvättar, etc). Följ dessa steg för att framgångsrikt stänga av din sensor. 

Så här stänger du av sensorn:

  1. Koppla ur basstationen och ta bort strumpan. 
  2. Tryck och håll ned basstationsknappen medan du ansluter basstationen igen. Fortsätt att trycka på knappen tills du hör basstationen kvittra 4 gånger. Ljusringen börjar blinka orange.
  • Sluta trycka efter det första kvittret.
  • Tryck snabbt på basstationsknappen en gång (1). Basstationen kommer att kvittra en gång (1) som svar.
    • Det är viktigt att klicka på knappen medan ringen blinkar orange, annars kommer inte strumpan att stängas av ordentligt. 
  • Om det lyckas så kommer inte strumplampan på basstationens undersida att lysa och sensorlampan på strumpan släcks. Basstationen stängs då av helt. 
  • Snabbtips!

    Om sensorn inte svarar så placerar du sensorn på basstationen och följer stegen ovan igen.