Smart Sock: Spåra bebisens puls och syrenivå

Vad betyder puls och syrenivå?

Till en början kan det kännas lite överväldigande att se ditt barns puls och syrenivå men dessa uppgifter är till för att hjälpa dig, inte förvirra dig. Vi hoppas att denna information kommer att belysa vad puls och syrenivå betyder för dig och din bebis. 

 

Vad är en puls?

Din puls är ett mått på hur många gånger ditt hjärta slår per minut. Varje slag hjälper din kropp att pumpa blod till dina muskler och organ samt transportera livsuppehållande syre från dina lungor till resten av kroppen.  Pulsen varierar kraftigt hos vuxna baserat på kroppsstorlek, hälsa, medicinska faktorer och aktivitetsnivå.  Spädbarns puls varierar också och är högre än en vuxen persons puls.

heart_rate.png

 

Vad är syrenivå?

Syrenivån representerar procentandelen syre i ditt blod och är lika för både vuxna och spädbarn.  Mellan 90 och 100 % syre i blodet är helt normalt medan nivåer under 90 % kan vara oregelbundna. Det är normalt att syrenivåerna fluktuerar under dagen liksom med aktivitet. Om du märker något ovanligt i ditt barns andning eller hudpigmentering, eller om du har frågor om ditt barns hälsa så kontaktar du din barnläkare för ytterligare råd.

Screen_Shot_2016-03-17_at_12.11.39_PM.png 

 

Spädbarns vitala tecken är annorlunda än vuxnas vitala tecken

Din bebis jämna puls kommer att variera från cirka 120-180 slag per minut när den är i livmodern till cirka 60 slag per minut när den är vuxen. När din bebis sover djupt kommer hans eller hennes puls naturligtvis att vara ganska mycket lägre än när bebisen sover lätt eller är helt vaken. Vilopulsen för en ettåring är ofta under 80

 

hospital_tech.jpg

Puls och syrenivå mäts med hjälp av specialverktyg såsom pulsoximetrar.

 

Vad är pulsoximetri?

Pulsoximetri (SpO2-övervakning) finns i det lilla röda ljuset som läkaren fäster på ditt finger på läkarmottagningen eller sjukhuset.  Det är en icke-invasiv teknik som används för att både kontrollera och aktivt övervaka en persons puls och syrenivå (hur mycket syre som finns i blodomloppet). Den lyser ett ljus genom din hud och mäter därefter hur mycket ljus som absorberats av dina röda blodkroppar vilket skiljer sig åt beroende på hur mycket syre som är bundet till cellerna. vSpO2 kallas ofta för "Det femte vitala tecknet" (de första 4 är din puls, temperatur, blodtryck och andningsfrekvens).

**Pulsoximetern är bara ett verktyg; kom ihåg att dina ögon och öron är din första försvarslinje.