Smart Sock 3-aviseringar: Hur du vet om något är fel

Få en avisering

Basstationen är utformad för att meddela dig med hjälp av ljus och ljud om ditt barns avläsningar är utanför det normala intervallet eller om övervakningen avbryts. 

Det finns 3 olika aviseringstyper för basstationer: gul, blå och röd.

All_the_Base_Station_Colors_Yellow.png   All_the_Base_Station_Colors_Blue.png   All_the_Base_Station_Colors_Red.png

 

All_the_Base_Station_Colors_Yellow.png  Blinkande gult

Vad hände?

Strumpan har ramlat av, flyttats eller är felaktigt placerad.

 

Vad ska jag göra?

Snooza aviseringen. Du har därefter 1 minut på dig att sätta tillbaka strumpan. Se till att rätt strumpa är på rätt fot. 

 

 

All_the_Base_Station_Colors_Blue.pngBlinkande blått

Vad hände?

Strumpan är utanför räckvidden, utan batteri, eller så blockeras signalen.

 

Vad ska jag göra?

Snooza aviseringen och kontrollera att din strumpa är ansluten till Wi-Fi och att du är inom räckhåll för basstationen.

Obs: den kan även hända att din kropp blockerar strumpans signal. Om din strumpas batteri är urladdat så placerar du den på basstationen.

 

 

All_the_Base_Station_Colors_Red.png Blinkar rött

Vad hände?

Pulsen eller syrenivån har lämnat de förinställda zonerna.

Notifications_Knowing_what_s_going_on_Lungs.png Låg syrehalt

  Barns syre har sjunkit under 80 %

 

Notifications_Knowing_what_s_going_on_Heart.png Låg puls

  Barnets puls är under 60 BPM samt även när syrenivån är under 85 %

 

Notifications_Knowing_what_s_going_on_Heart.png Hög puls

  Barnets puls är över 220 BPM

 

Vad ska jag göra?

När du får en röd avisering ska du först och främst titta till ditt barn och säkerställa att allt är som det ska.

Se den här artikeln för mer specifika riktlinjer för hur du tittar till ditt barn.

 

Om det inte var en nödsituation så orsakades det förmodligen av en av följande:     

     Notifications_Knowing_what_s_going_on_Illness.png Sjukdom

Röda aviseringar kan vara vanligare när ett barn är sjukt eller överbelastat.

 

     Notifications_Knowing_what_s_going_on_PeriodicBreathing.png Periodisk andning

Det är vanligt att nyfödda ibland håller andan i upp till 10 sekunder. Detta kallas för periodisk andning.

 

     Notifications_Knowing_what_s_going_on_CryingMoving.png Gråter eller rör på sig

Ibland kan barnets avläsningar förändras när de gråter eller rör sig mycket.

 

     Notifications_Knowing_what_s_going_on_SockPlacement.png Placering av sturmpan

Ibland kan strumpan vara tillräckligt nära för att få en avläsning men sitta för lös vilket orsakar svaga avläsningar.

 

     Notifications_Knowing_what_s_going_on_ElevationColdFeet.png Höjd eller kalla fötter

Hög höjd och kalla fötter kan göra att röda aviseringar blir vanligare.

 

 

Snooza en avisering

När du får ett meddelande kan du snooze ljudet i 60 sekunder med ett kort tryck på basstationen eller i appen. Efter 60 sekunder (om problemet inte är löst) kommer basen att ljuda igen.

Exempel på snoozning av en basavisering 

 

Stänga av övervakning

Vi rekommenderar att du laddar strumpan när du inte övervakar men om du skulle vilja stänga av övervakningen så trycker du och håller inne basstationen tills ljusringen slocknar och du hör ett kvitter. Ett kort tryck slår på basstationen igen.

7_Base_TurningOff.gif