Smart Sock 3: Kan inte se Owlet WiFi under konfigurationen

Den här artikeln förklarar hur du felsöker när du inte kan se Owlet-nätverket under din Wifi-konfiguration. Obs: Owlet Wifi är ett tillfälligt nätverk som är utformat för att fungera under din Owlet Sock-konfiguration.  

Om du ansluter din Owlet till WiFi för första gången så kommer du att se ett trådlöst nätverk med "Owlet" i namnet. Detta är ett tillfälligt nätverk som hjälper dig under konfigurationen. Owlet WiFi kommer endast att sändas under den inledande konfigurationen. När du anslutit Owlet till ditt WiFi-nätverk kommer Owlet WiFi inte längre att sändas.Följ anvisningarna i Owlet-appen för att ansluta din Owlet till WiFi.

Om du inte ser ett nätverk med "Owlet" i namnet så provar du dessa felsökningssteg .

Eventuella orsaker

  • Basstationen är inte ansluten
  • Basstationen är redan ansluten till WiFi

Eventuella lösningar

  • Koppla in basstationen och starta om (stäng av/slå på) ditt WiFi i din telefon
  • Kontrollera om WiFi-lampan lyser (botten på basstationen); om så är fallet så är du redan ansluten till WiFi-nätverket. Om din app fortfarande ber dig att ansluta till WiFi så kan du hoppa över steget och gå vidare till registreringen.