Smart Sock 3: Tipy a triky

Jas základnej stanice

Základná stanica má snímač okolitého svetla a automaticky upraví svoj jas podľa svetla v miestnosti.

 

Tip na cesty: batéria zariadenia Sock

Zariadenie Sock bežne nie je nutné vypínať. Keď ho nepoužívate, vložte ho do základnej stanice, aby sa mohlo nabíjať.

Pri cestovaní je možné výdrž batérie ušetriť tým, že zariadenie Sock vypnete.

 

Ak chcete zariadenie Sock vypnúť, postupujte takto:

  1. Odpojte základnú stanicu od napájania a vyberte zariadenie Sock.
  2. Zatiaľ čo základnú stanicu opätovne pripájate k napájaniu, stlačte a podržte jej tlačidlo. Držte tlačidlo stlačené, kým nebudete počuť 4 pípnutia základnej stanice. Svetelný krúžok začne blikať oranžovo.
      • Keď budete počuť prvé pípnutie, pustite tlačidlo.
  3. Raz (1x) rýchlo stlačte tlačidlo základnej stanice. Základňa v reakcii na to raz (1x) pípne.
      • Tlačidlo je nutné stlačiť, keď krúžok bliká oranžovo, inak sa zariadenie Sock nevypne správne.
  4. Po úspešnom vypnutí zhasne kontrolka zariadenia Sock na spodnej strane základnej stanice aj kontrolka snímača na zariadení Sock. Základná stanica sa potom úplne vypne.

 

Ak chcete zariadenie Sock znovu zapnúť, umiestnite snímač do nabíjacieho portu základnej stanice.