Rozdiely medzi zariadením Owlet Smart Sock a lekárskym monitorovacím prístrojom

Zariadenie Owlet Smart Sock nie je rovnaké ako nemocničný pulzný oxymeter a nemalo by byť používané namiesto lekárskeho pulzného oxymetra ani iného lekárskeho zariadenia. Medzi zariadením Owlet a lekárskym monitorovacím prístrojom je mnoho rozdielov.

  • Lekárske monitorovacie prístroje sú určené pre deti, ktoré sú choré a ktorým lekár predpísal ich používanie.
  • Lekárske monitorovacie prístroje sú nakonfigurované lekárom dieťaťa na vhodné prahové hodnoty alarmu srdcového tepu a hladiny kyslíka, ktoré zodpovedajú stavu dieťaťa.
  • Lekárske monitorovacie prístroje sú schválené FDA a prešli prísnym procesom overovania, aby sa zabezpečilo, že sú vhodné na klinické použitie. V spoločnosti Owlet pracujeme na tom, aby sme zaistili, že náš produkt bude spoľahlivý a bezpečný pre vaše dieťa. Ale keďže sa jedná o produkt pre spotrebiteľa, nemá schválenie FDA pre použitie na akékoľvek lekárske účely. Smart Sock dodržuje a prekračuje príslušné odborové normy a predpisy pre presnosť a bezpečnosť. Viac si môžete prečítať tu.
  • Zariadenie Owlet Smart Sock nie je používané zdravotníkmi a nie je určené na použitie u kriticky chorých detí. Prahové hodnoty upozornenia sú preto fixne stanovené na relatívne konzervatívnych hodnotách, aby sa znížilo množstvo falošných upozornení a aby zariadenie bolo možné používať u širokého spektra malých detí. Smart Sock teda obvykle upozorňuje neskôr ako nemocničný monitorovací prístroj, ktorý bol doladený podľa konkrétneho stavu dieťaťa, ktoré potrebuje lekársku starostlivosť.
  • Owlet Smart Sock je bezdrôtové zariadenie, zatiaľ čo lekárske monitorovacie prístroje sú pripojené priamo k zobrazovaciemu zariadeniu. Pri prenose údajov zo zariadenia Smart Sock do aplikácie môže dochádzať k oneskoreniam, pretože údaje musia putovať zo základnej stanice do cloudu a potom do aplikácie. Snímač zariadenia Sock zbiera dáta a posiela ich do základnej stanice. Základné stanice podľa potreby na základe údajov odoslaných zo zariadenia Sock poskytuje upozornenie. Základná stanica je vaším primárnym oznamovacím zariadením a mala by byť umiestnená na mieste, kde ju môžete počuť, ak vydá zvukový signál.

Owlet Smart Sock nepoužívajte namiesto lekárom predpísaného monitorovacieho prístroja. Ak chcete prestať používať lekársky monitorovací prístroj a začať používať Owlet Smart Sock, najskôr sa poraďte s lekárom.