Smart Sock: Špeciálna poznámka pre deti s lekárskymi potrebami

Zariadenia Owlet Smart Sock nie sú zdravotníckymi pomôckami a nie sú určené na používanie ako zdravotnícke pomôcky.

ZARIADENÍM OWLET SMART SOCK NENAHRADZUJTE LEKÁRSKY MONITOROVACÍ PRÍSTROJ, KTORÝ VÁM VYDAL PROFESIONÁLNY ZDRAVOTNÍK.

Zariadenie Owlet Smart Sock bolo navrhnuté tak, aby vás presne upozorňovalo na zmeny srdcového tepu a hladiny kyslíka na základe limitov a úrovní očakávaných u zdravého dieťaťa.

Pokiaľ má vaše dieťa špeciálne zdravotné potreby, je najlepšie sa poradiť s pediatrom alebo primárnym poskytovateľom starostlivosti.

Vezmite prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete používať Owlet Smart Sock u dieťaťa, ktoré potrebuje zdravotnú starostlivosť, kvôli rozdielom oproti fyziológii zdravého dieťaťa môžete častejšie dostávať upozornenia (vrátane falošne pozitívnych upozornení).