Smart Sock 3: Wifi resetten

Volg de stappen in deze probleemoplossingsgids om het wifi-netwerk dat aan je basisstation is verbonden, met succes te koppelen. 

 

  1. Koppel het basisstation los en verwijder de sok. 
  2. Houd de knop van het basisstation ingedrukt terwijl je het basisstation weer aansluit. Houd de knop ingedrukt totdat het basisstation 4 keer piept. De lichtring zal oranje gaan knipperen.
    • Laat de knop los na de piep. 
  3. Druk drie (3) keer kort op de knop van het basisstation. Het basisstation zal drie (3) keer piepen.
    • Zorg dat je op de knop klikt terwijl de ring oranje knippert, anders wordt de wifi niet correct verwijderd. 

Als dit is gelukt, gaat het wifi-lampje aan de onderkant van het basisstation niet branden en zal het basisstation groen oplichten. Houd het basisstation ingedrukt om de bewaking uit te schakelen en geen gele of blauwe meldingen te ontvangen.