Smart Sock 3: Je sensor ontkoppelen

Volg de stappen in deze probleemoplossingsgids om een sensor met succes te ontkoppelen. 

 

  1. Koppel het basisstation los en verwijder de sok. 
  2. Houd de knop van het basisstation ingedrukt terwijl je het basisstation weer aansluit. Houd de knop ingedrukt totdat het basisstation 4 keer piept. De lichtring zal oranje gaan knipperen.
    • Laat de knop los na de piep. 
  3. Druk twee (2) keer kort op de knop van het basisstation. Het basisstation zal twee (2) keer piepen.
    • Zorg dat je op de knop klikt terwijl de ring oranje knippert, anders wordt de sok niet correct uitgeschakeld. 

Als dit is gelukt, gaat het Sock-lampje aan de onderkant van het basisstation niet branden en gaat de sensor gaat niet uit. Het basisstation zal kort wit oplichten voordat de blauwe melding voor het verbreken van de verbinding klinkt.

 

Lees dit artikel om een sensor te koppelen: Je sensor koppelen.