Hur du bäst placerar ut din Owlet Cam 2

Placera kameran och alla kablar 3 fot (36 cm) från kanten på spjälsängen. Kablar närmare än 3 fot från spjälsängens kant bör täckas över. 

 

Välj en position

Owlet Cam kan placeras på en plan yta eller monteras på en vägg.

 

SV3EaqOwDN-XyA0cCPFIomfntMJ7kZyHdlsvqxwF_7e6hhI-Z16TdYYF4Ke609OETGlVuSi7quEV0nufNMCYR7KyVi7vIphMAc8EKzjIN5G2Os9WG8sW4tVDVJnAzteD3.pngdIxUBpy_17L5gKw17teBaqL_135OnJvykbhZccO4LU5AcDCnXYTJydCkT1v1bQdAHXW70ONQYGeMBtSoSo7oU6FPHegccOq6VyuV8gXdUw014GQ4Luun_h-tlSnSMfaY6.png

Följande anvisningar förklarar hur du monterar kameran på en vägg ovanför en spjälsäng. 

 

Vad du behöver

Monteringsutrustningen i kamerans förpackning är märkt. 

 

Låda #1 innehåller monteringsplattan, skruven, vänster och höger L-fästen samt ändstycket. 

Wall_Mounting_Kit.png

Screen_Shot_2022-06-19_at_10.50.57_PM.png

Låda #2 innehåller alla långa monteringsskydd.

Screen_Shot_2020-10-07_at_3.53.07_PM.png

Du behöver även en stjärnskruvmejsel och ett måttband (ingår ej). 

 

Om din monteringsutrustning ser annorlunda ut så kan det hända att du har en tidigare version. Du kan se positionsinstruktioner för Owlet Cam installationsguide med kabellåda här.

 

1. Mät och markera

Mät 36 tum (0,9 meter) från toppen av ditt barns madrass och gör ett märke på väggen. Det är här kameran kommer att monteras. Placera detta märke ovanför mitten av spjälsängen för optimal synvinkel. 


Fundera på vilket eluttag du ska använda. Eluttaget bör vara minst 36 tum (0,9 meter) från spjälsängen för att säkerställa att inga kablar är inom barnets räckhåll.


Screen_Shot_2020-10-07_at_3.53.21_PM.png

Det är även viktigt att överväga placeringen av temperatursensorn. Temperatursensorn finns i änden av den smarta kabeln på den sida som ansluts till nätadaptern. 

Screen_Shot_2020-10-07_at_3.53.28_PM.png

 

2. Fäst monteringsplattan och dra den smarta kabeln

Placera mitthålet på monteringsplattan i linje med märket du gjorde på väggen. Använd den medföljande skruven och fäst monteringsplattan på väggen med pilarna pekandes uppåt. 

Cam-2-Wall-Mounting-STEP_1__1_.gif

 

När monteringsplattan sitter fast packar du upp den smarta kabeln och för den ner i kanalen på monteringsplattan, placera det orange klistermärket på kabeln i linje med toppen av monteringsplattan. Se till att den inte är för åtdragen så att du kan placera kameran i önskad vinkel.

 

Cam-2-Wall-Mounting-STEP_2.gif

 

3. Montera basstationen och fäst kameran

Placera de stora hålen på den magnetiska basen över de utskjutande flikarna på monteringsplattan och skjut därefter nedåt tills det klickar. När basen sitter fast fäster du kameran och kopplar in den. 

 

Cam-2-Wall-Mounting-STEP_3__1_.gif

 

4. Montera kabelskydden

Kabelskydden använder superlim. Ta dig tid under monteringen till att säkerställa korrekt placering. 

Ta bort det självhäftande skyddet från baksidan av ett långt skydd och placera kabeln i mitten. Fäst skyddet till botten av monteringsplattan och tryck fast det ordentligt på väggen. Upprepa denna procedur med varje återstående skydd tills du når vägguttagets höjd. 

Cam-2-Wall-Mounting-STEP_4.gif

När du når vägguttagets höjd använder du höger eller vänster L-fäste till att styra kabeln i dess riktning. Montera långa skydd tills alla kabel inom 36 tum (0,9 meter) från spjälsängens kant är täckta. Fortsätt att montera långa skydd efter behov för att nå eluttaget. Sist men inte minst monterar du ändstycket när du är inom 6-10 tum (0,15-0,25 meter) från eluttaget (detta ger tillräckligt med utrymme för överflödig kabel att lindas in). 

Screen_Shot_2020-10-07_at_3.53.48_PM.png

 

5. Linda in överskottskabeln

Linda in eventuell överflödig kabel som inte behövs för att nå eluttaget med kabelomslaget. 

1. Samla överskottskabeln i en ögla.

CordWrapStep1_Small_.gif

2. Fäst den övre delen av öglan genom att mata kabelomslaget genom det första hålet. Owlet-logotypen är vänd utåt.

CordWrapStep2_Small_.gif

3. Fäst den nedre delen av öglan vid den övre delen genom att mata kabelomslaget genom det andra hålet (öglan ska nu se ut som en båge). Säkra det återstående kabelomslaget. 

CordWrapStep3_Small_.gif

 

När den överflödiga kabeln har lindats ordentligt ansluter du strömkabeln till nätadaptern och koppla in den. 

 

Du är nu klar! Du kan nu använda appen till att justerar kameravinkeln tills du uppnår önskad vy.