Översikt av historikappen

Följ den här guiden för en introduktion till historiska data som fångats upp i Owlet-appen. Lär dig hur du kommer åt avsnittet History och hur du tolkar de olika graferna som finns där.

Oavsett om du har en smart sock 2 eller 3 spåras samma information: sömnmönster, syremättnad och puls. Informationen lagras i 30 dagar. För att visa denna data:

 • Starta Owlet-appen
 • Välj History
 • Navigera mellan de 3 avsnitten:
   • Översikt: Listvy över daglig statistik såsom total mängd sömn, genomsnittlig syrenivå och genomsnittlig puls
   • Grafer: Diagramvy över sömn-, syre- och pulsdata under dagen
   • Aviseringar: Listvy över de 5 senaste smart sock-aviseringar
   • *Röda aviseringar är det enda undantaget med obegränsad lagring

Som standard visas den aktuella dagen. Navigera enkelt till en annan dag under de senaste 30 dagarna med hjälp av kalenderikonen i det övre vänstra hörnet eller pilarna bredvid dagens datum.

Denna applikation är inte avsedd att ersätta, modifiera eller komplettera någon föreskriven medicinsk utrustning; och dess tjänster är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning eller behandling från en läkare eller annan vårdgivare.

 

Grafer förklarade

Sömn-, syre- och pulsdata kan ses upp till 30 dagar tillbaka i tiden via veckovisa, dagliga och timsammanfattningar. Samma information kartläggs även i avsnittet Grafer med medelvärden för 10 minuter.

Klicka på rubriken på en av graferna för att se mer detaljerad information eller på frågeteckenikonen för att se en förklaring av den associerade grafen.

Det här diagrammet visar en uppdelning av ditt barns totala sömn. Orange indikerar perioder av vakenhet, ljuslila indikerar lätt sömn och mörklila indikerar djup sömn. Denna information kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa föräldrar att skapa läggdagsrutiner och utveckla hälsosamma sömnvanor.

1.  Graf över sömnmönster

Denna graf visar genomsnittlig syremättnad i procent. Identifiera enkelt mättnadsnivåer med hjälp av färgspektrumindikatorn till höger om linjediagrammet. Allt under 80 % utlöser en röd varning och larmar.

2.  Graf över syre

Denna graf visar genomsnittlig puls i slag per minut (bpm). Identifiera enkelt pulsen med hjälp av färgspektrumindikatorn till höger om linjediagrammet. Allt under 60 bpm eller över 220 bpm utlöser en röd varning som larmar.

3.  Graf över puls

Data uppdateras var 10:e minut för smart sock 3 och var 30:e minut för smart sock 2.