Smart Sock 3: Kopplar bort din sensor

Följ stegen i den här felsökningsguiden för att koppla bort en sensor. 

 

  1. Koppla ur basstationen och ta bort strumpan. 
  2. Tryck och håll ned basstationsknappen medan du kopplar in basstationen igen. Fortsätt att trycka på knappen tills du hör basstationens kvittra 4 gånger. Ljusringen börjar blinka orange.
    • Sluta trycka när du hör ett kvitter. 
  3. Tryck snabbt två gånger på basstationsknappen (2). Basstationen kommer att kvittra två gånger (2) som svar.
    • Det är viktigt att klicka på knappen medan ringen blinkar orange, annars stängs inte strumpan av ordentligt. 

Om det lyckas så kommer inte lampan på basstationens undersida att tändas och sensorn kommer inte att stängas av. Basstationen kommer att blinka vitt en kort stund innan den blåa aviseringen ljuder.

 

För att parkoppla en sensor, se den här artikeln, Pairing your sensor.