Smart Sock 3: Kontrollera att telefonen och basstationen finns på samma WiFi-nätverk

Den här artikeln förklarar felsökning för när du behöver verifiera att din Owlet-basstation är ansluten till samma Wifi-nätverk som din telefon. Owlet-basstationen kan (liksom många andra enheter) inte ansluta till 5G WiFi-nätverk, dolda nätverk eller cellulära nätverk. De flesta WiFi-aktiverade mobila enheter har inbyggda inställningar för att komma ihåg trådlösa nätverk.Detta innebär att när Owlet-basstationen anslutit till ditt WiFi-nätverk kommer din mobila enhet som använts för att ansluta basstationen till det trådlösa nätverket att återgå till sitt tidigare föredragna nätverk.  

Om du normalt använder ett 5G, dolt eller cellulärt nätverk (3G eller LTE) så kommer du inte att kunna registrera din basstation till ditt Owlet-konto utan att tillfälligt ansluta till ett 2,4G basstationskompatibelt nätverk.

Innan du väljer Owlet-nätverket för att ansluta till WiFi:

  1. Glöm alla nätverk som inte stöds (5G, dolt, etc.).
  2. Anslut din mobila enhet till det 2,4G-nätverk som du planerar att använda för att ansluta basstationen till WiFi.
  3. Anslut basstationen till det trådlösa nätverket enligt anvisningarna i appen.
  4. Kontrollera att den mobila enheten fortfarande är ansluten till samma nätverk som används med basstationen innan du försöker registrera produkten på ditt konto.