Felkoder hos Cam 1

OC01 - RÖD/BLÅ blinkande lampor

  • Felaktigt wifi-lösenord eller SSID (max. 31 tecken).
  • Telefonen är INTE på 2,4 GHz. Gå hit för OC01-felsökning.

OC01 - Fast BLÅ

  • LAN-sökningen misslyckades
  • Kameran kunde inte hitta appen via routern. Stäng inte appen under konfigurationen.
  • Användarens nätverksinställningar hindrar enheter från att kommunicera med varandra. Detta är vanligtvis blockerat på gästnätverk.
  • Om användaren har ett wifi-namn för 2,4 och 5 GHz så måste användaren dela upp dem för konfiguration.

OC02

  • Appen kunde inte ansluta till kameran. Kontakta kundtjänsten på Contact@owletcare.com för ytterligare hjälp.

OC03-OC14

OC15

  • Se till att strömkabeln är ordentligt fastsatt i båda ändarna. Utför en hård återställning genom att hålla ned den lilla runda knappen på baksidan av kameran tills du hör "återställer".