Cam 1 sa nezapína

Ak zariadenie Owlet Cam nie je možné zapnúť, skontrolujte, či sú všetky káble riadne zapojené:

Mikro USB kábel z napájacieho kábla do zariadenia Cam.
USB kábel do USB napájacieho zdroja.
Napájací zdroj do funkčnej elektrickej zásuvky.

Pokiaľ si nie ste istí, či zásuvka funguje, alebo nie, skúste použiť inú zásuvku.