Jeśli bateria Smart Sock wyczerpie się, czy moja stacja bazowa nadal będzie generować powiadomienia?

Jeśli bateria Smart Sock wyczerpie się, stacja bazowa wyświetli niebieskie powiadomienie informujące, że nie jest już połączona ze skarpetką. Smart Sock nie będzie w stanie uzyskać odczytów na stopie maluszka po wyczerpaniu baterii, więc żadne inne powiadomienia nie będą działać.