Προσθήκη άλλου δικτύου WiFi για την κάμερα 1

Σημείωση: Τα προϊόντα Owlet λειτουργούν με δρομολογητές διπλής ζώνης (2,4 GHz και 5,0 GHz).

  1. Για τη ρύθμιση, τόσο η συσκευή Owlet όσο και το τηλέφωνο ή το tablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στα 2,4 GHz
  2. Εκτελέστε τη ρύθμιση σε απόσταση 3 μέτρων από τον δρομολογητή σας
  3. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το tablet σας στα 5 GHz
  4. Σε ορισμένους (νεότερους) δρομολογητές, η ύπαρξη ειδικού χαρακτήρα στο όνομα δικτύου ή ο κωδικός πρόσβασης WiFi μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συνδεσιμότητας

Για να προσθέσετε επιπλέον δίκτυα WiFi:

Ανοίξτε την εφαρμογή σας και μεταβείτε στην καρτέλα Λογαριασμός. Κάντε κλικ στην κάμερα κάτω από το «My Owlet Devices». Κάντε κλικ στο WiFi στην ενότητα «Ρυθμίσεις κάμερας Owlet». Εδώ θα σας δοθούν οδηγίες για σύζευξη της κάμερας με άλλο δίκτυο WiFi.

IMG_F1A23A419EC7-1.jpeg