Εάν πέσει η μπαταρία του Smart Sock, θα παίρνω ειδοποίηση από τον σταθμό βάσης;

Εάν εξαντληθεί η μπαταρία του Smart Sock, ο σταθμός βάσης θα σας δώσει μια μπλε ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με την κάλτσα. Η Smart Sock δεν θα μπορεί να λάβει μετρήσεις στο πόδι του μικρού σας μετά το τέλος της μπαταρίας, επομένως καμία από τις άλλες ειδοποιήσεις δεν θα εξακολουθεί να λειτουργεί.