Cam 1 se nezapíná

Pokud zařízení Owlet Cam nelze zapnout, zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně zapojeny:

Micro USB kabel z napájecího kabelu do zařízení Cam.
USB kabel do USB napájecího zdroje.
Napájecí zdroj do funkční elektrické zásuvky.

Pokud si nejste jisti, zda zásuvka funguje, nebo ne, zkuste použít jinou zásuvku.