Smart Sock: zvláštní poznámka pro děti vyžadující lékařskou péči

Zařízení Owlet Smart Sock nejsou zdravotnickými prostředky a nejsou určena k používání jako zdravotnické prostředky.  

ZAŘÍZENÍM OWLET SMART SOCK NENAHRAZUJTE LÉKAŘSKÝ MONITOROVACÍ PŘÍSTROJ, KTERÝ VÁM VYDAL PROFESIONÁLNÍ ZDRAVOTNÍK.

Zařízení Owlet Smart Sock bylo navrženo tak, aby vás přesně upozorňovalo na změny srdečního tepu a hladiny kyslíku na základě limitů a úrovní očekávaných u zdravého dítěte.  

Pokud má vaše dítě speciální zdravotní potřeby, je nejlepší se poradit s pediatrem nebo primárním poskytovatelem péče.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete používat Owlet Smart Sock u dítěte, které potřebuje zdravotní péči, kvůli rozdílům oproti fyziologii zdravého dítěte můžete častěji dostávat upozornění (včetně falešně pozitivních upozornění).