Rozdíly mezi zařízením Owlet Smart Sock a lékařským monitorovacím přístrojem

Zařízení Owlet Smart Sock není stejné jako nemocniční pulzní oxymetr a nemělo by být používáno místo lékařského pulzního oxymetru ani jiného lékařského zařízení. Mezi zařízením Owlet a lékařským monitorovacím přístrojem je řada rozdílů. 

  • Lékařské monitorovací přístroje jsou určeny pro děti, které jsou nemocné a kterým lékař předepsal jejich používání.
  • Lékařské monitorovací přístroje jsou nakonfigurovány lékařem dítěte na vhodné prahové hodnoty alarmu srdečního tepu a hladiny kyslíku, které odpovídají stavu dítěte.
  • Lékařské monitorovací přístroje jsou schváleny FDA a prošly přísným procesem ověřování, aby bylo zajištěno, že jsou vhodné pro klinické použití. Ve společnosti Owlet pracujeme na tom, abychom zajistili, že náš produkt bude spolehlivý a bezpečný pro vaše dítě. Ale jelikož se jedná o produkt pro spotřebitele, nemá schválení FDA pro použití k jakýmkoli lékařským účelům. Smart Sock dodržuje a překračuje příslušné oborové normy a předpisy pro přesnost a bezpečnost. Více si můžete přečíst zde.
  • Zařízení Owlet Smart Sock není používáno zdravotníky a není určeno k použití u kriticky nemocných dětí. Prahové hodnoty upozornění jsou proto fixně stanoveny na relativně konzervativních hodnotách, aby se snížilo množství falešných upozornění a aby zařízení bylo možné používat u širokého spektra malých dětí. Smart Sock tedy obvykle upozorňuje později než nemocniční monitorovací přístroj, který byl doladěn podle konkrétního stavu dítěte, jež potřebuje lékařskou péči. 
  • Owlet Smart Sock je bezdrátové zařízení, zatímco lékařské monitorovací přístroje jsou připojeny přímo k zobrazovacímu zařízení. Při přenosu dat ze zařízení Smart Sock do aplikace může docházet k prodlevám, protože data musí putovat ze základní stanice do cloudu a poté do aplikace. Senzor zařízení Sock sbírá data a posílá je do základní stanice. Základní stanice podle potřeby na základě dat odeslaných ze zařízení Sock poskytuje upozornění. Základní stanice je vaším primárním oznamovacím zařízením a měla by být umístěna na místě, kde ji můžete slyšet, pokud vydá zvukový signál.

Owlet Smart Sock nepoužívejte namísto lékařem předepsaného monitorovacího přístroje. Pokud chcete přestat používat lékařský monitorovací přístroj a začít používat Owlet Smart Sock, nejprve se zeptejte lékaře, zda tak smíte učinit.