Cam 1 не се включва

Ако вашата Owlet Cam не се включва, моля, проверете дали всички кабели са поставени добре.

Кабелът micro USB от шнура към камерата.
USB връзката в USB захранващия блок.
И захранващия блок в работещ контакт.

Пробвайте да използвате друг контакт, ако не сте сигурни дали даден контакт работи или не.