Ако батерията на Smart Sock се изтощи, моята базова станция ще ме извести ли?

Ако батерията на Smart Sock се изтощи, базовата станция ще ви даде синьо известие, което ви уведомява, че вече не е свързана с чорапчето. Smart Sock няма да може да отчита показанията на крачето на вашето мъниче, след като батерията му се изтощи, така че нито едно от другите известия няма да функционира.