Cam 2: Vikten av wifi-signalstyrka

Din kameras wifi-signalstyrka är viktig att förstå och lägga märke till. Bra till utmärkt signalstyrka säkerställer hög strömningskvalitet av din bebis spårningsinformation till din Owlet-app. Bra signalstyrka hjälper till att förhindra anslutningsproblem innan de uppstår. Om din wifi-signalstyrka är svag eller frånkopplad så rekommenderar vi att du åtgärdar anslutningen omedelbart med hjälp av stegen i den här artikeln.

Vad är wifi-signalstyrka (RSSI) och enhetsanslutning?

Indikator för mottagen signalstyrka eller RSSI mäter hur väl en enhet tar emot en signal från en router. Enhetsanslutning syftar till anslutning av enheter för överföring av data. Dessa termer har inte samma betydelse men används ofta synonymt för att indikera wifi-signalstyrka.

Du behöver för dina behov en signalstyrkenivå (RSSI) på mellan -55 och -1 vilket är tillräckligt för att streama video och ljud från din kamera till Owlet-appen. Desto närmare nivån är noll desto bättre videokvalitet får du:

Screen_Shot_2021-05-06_at_3.33.20_PM.png

Vart kan jag kontrollera min wifi-signalstyrka?

Kontrollera din indikator för mottagen signalstyrka (även kallad RSSI):

 1. Gå till informationsområdet för kameranstartskärmen i din Owlet-app. Du ser en indikator under Cam.
  Cam_area_WiFi_indicator_w_Callout.png
 2. För att se mer information om signalstyrkan trycker du på Inställningar (kugghjulsikonen) Gear_Icon.pngför din kamera på appens startskärm och därefter på Wifi  > under avsnittet Inställningar för Owlet Cam:
  Cam_WiFi_selection.png
 3. Kontrollera signalstyrkan: 
  Screen_Shot_2021-05-06_at_3.29.48_PM.png

Om din wifi-signalstyrka är låg eller frånkopplad (indikeras med gult eller orange/röd)

Prova:

 1. Flytta din router närmare din kamera. Desto fler hinder din wifi-signal passerar genom desto sämre blir signalen.
 2. Ta bort eller flytta hinder som hindrar din wifi-signal, t.ex. en bokhylla i metall.
  OBS: Föremål och material som innehåller gipsskivor, flera typer av trä och glas penetreras lättare av wifi-signaler. Material såsom tegel, gips, cement, metall, sten och tvåglasfönster är svårare för din wifi-signal att passera igenom. 
 3. Flytta din wifi-router till en högre plats, t.ex. väggmontering, för att undvika hinder och skapa en bättre siktlinje för wifi-signalen så att den når din Cam.

Signalstyrkan indikerar fortfarande frånkoppling efter att routern flyttats

 1. Om problemet inte är placeringen av din router (siktlinje) så kontrollerar du även att det inte finns några problem med din router (starta om), ISP-tjänst, telefontjänst eller strömningsproblem, därefter kan du prova att återställa din kamera. Om en återställning inte hjälper så fortsätter du med en mer omfattande felsökning.
 2. Tryck på följande underämnen i ordning. Dessa tar dig till våra vanligaste felsökningsartiklar i avsnittet Owlet Cam i vårt hjälpcenter för åtkomst till specifika uppgifter:
  1. Placera din kamera i parkopplingsläge (prova detta först)
  2. Stäng av din Owlet-app och öppna den igen innan du fortsätter.
  3. Slå på strömmen till din kamera. 
  4. Fabriksåterställ din kamera.
   VARNING: utför endast om annan felsökning inte fungerar
  5. Registrera om din kamera.
   OBS: detta kräver att du anger kontoinformation och konfigurerar din kamera igen.

Om din kamera fortfarande har anslutningsproblem så kontrollerar du statusljuset ovanför linsen på din kamera.
Lyser statusljuset blått eller blinkar det blått? Detta indikerar anslutningsproblem. Kontrollera din router (starta om), strömtjänsten och ISP-tjänsten och följ därefter felsökningsstegen för statusljus och felkoder i den här artikeln.

Pairing_V2_AdobeExpress__1_.gif

Felsökning av statusljus och felkoder

Cam_Status_Light_Table.png

Blått statusljus indikerar anslutningsproblem men om du får en annan statusfärg eller inget statusljus, eller om du ser en felkod, så läser du artikeln Bästa felsökningen i vårt hjälpcenter.

Vi rekommenderar dessa specifika artiklar:

Kameran eller mobilappen är offline

Owlet Cam är inte i parkopplingsläge

Om felsökningen i den här artikeln inte löste ditt wifi-problem med kameran så kontaktar du kundtjänsten(inkluderar internationell teknisk support) för ytterligare hjälp med din kamera.