Cam 1 slås inte på

Om din Owlet Cam inte kan slås på så kontrollerar du att alla kablar är ordentligt anslutna.

Micro USB-kabeln från sladden till kameran.
USB-enheten till USB-strömblocket.
Och strömblocket till ett fungerande eluttag.

Prova att använda ett annat eluttag om du är osäker på om det fungerar eller inte.