Cam 1: vypnutie zvuku na pozadí

Zvuk na pozadí vám umožňuje používať iné aplikácie alebo zamknúť telefón a pri tom stále na pozadí počuť zvuk z izby dieťaťa.

Jednoducho prejdite na kartu „Domov“, vedľa pripojeného zariadenia Cam kliknite na šípku hore a zobrazte si možnosti otváracej ponuky (ak už nie sú zobrazené). Potom kliknite na malú šípku vedľa „Zvuk zo zariadenia Cam“ a uvidíte možnosť zapnutia či vypnutia zvuku a zvuku na pozadí.

background-audio.gif

Zariadenie Cam ponúka tieto zvukové funkcie:

Zvuk zariadenia Cam: zapnuté

Zvuk zariadenia Owlet Cam sa bude prehrávať prostredníctvom vášho mobilného zariadenia, keď budete mať otvorenú aplikáciu Owlet.

Zvuk zariadenia Cam: pozadie

Zvuk zariadenia Owlet Cam sa bude prehrávať prostredníctvom vášho mobilného zariadenia, a to aj keď aplikáciu Owlet nebudete mať otvorenú.

Zvuk zariadenia Cam: vypnuté

Zvuk zariadenia Owlet Cam je na vašom mobilnom zariadení stlmený.