Vypnutie svetla na prednej strane zariadenia Cam 1

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť stavovú kontrolku, otvorte aplikáciu Owlet, prejdite na kartu Účet a v časti Moje zariadenia Owlet kliknite na zariadenie. Potom môžete stavovú kontrolku zapnúť alebo vypnúť.

Status-Light.gif