Kamera 1: wyłącz światło z przodu

Aby włączyć lub wyłączyć kontrolkę statusu, należy otworzyć aplikację Owlet, przejść do karty konta i w części Moje urządzenia Owletkliknąć urządzenie. Następnie można włączyć lub wyłączyć kontrolkę statusu.

Status-Light.gif