Dzielenie sieci 2,4 i 5,0 GHz na Apple Airports i Time Machine

https://discussions.apple.com/thread/5052317?tstart=0

 

Otworzyć Macintosh HD > Aplikacje > Narzędzia > Narzędzie AirPort

Kliknąć ikonę Time Capsule, a następnie kliknąć Edytuj w wyświetlonym małym polu

Kliknąć kartę Sieć bezprzewodowa u góry okna

Kliknąć przycisk Opcje sieci bezprzewodowej w dolnej części okna

Wprowadzić znacznik wyboru w polu obok nazwy 5 GHz

Kliknąć Zapisz

Kliknąć Aktualizuj w prawym dolnym rogu okna i poczekać pełną minutę na ponowne uruchomienie Time Capsule