Smart Sock: specjalna uwaga dotycząca dzieci potrzebujących pomocy medycznej

Urządzenia Owlet Smart Sock nie są produktem medycznym ani nie są przeznaczone do użytku jako produkt medyczny. 

NIE WYMIENIAĆ MONITORA MEDYCZNEGO WYDANEGO PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY NA OWLET SMART SOCK.

Owlet Smart Sock została zaprojektowana, aby dokładnie powiadamiać o zmianach tętna i poziomu tlenu na podstawie limitów i poziomów oczekiwanych u zdrowego dziecka. 

Jeśli dziecko ma specjalne potrzeby medyczne, najlepiej jest skonsultować się z pediatrą lub lekarzem prowadzącym.

Należy pamiętać, że w przypadku użycia Owlet Smart Sock u dziecka wymagającego opieki medycznej, powiadomienia, które mogą zostać wyemitowane, w tym powiadomienia fałszywie pozytywne, mogą być częstsze ze względu na różnice w fizjologii zdrowego dziecka.