Smart Sock 3: Je sensor uitschakelen

Soms kunt je ervoor kiezen om je Smart Sock 3-sensor uit te schakelen (bijv. tijdens reizen, wassen, enz.). Volg de volgende stappen om je sensor succesvol uit te schakelen. 

Ga als volgt te werk om de sensor uit te schakelen:

  1. Koppel het basisstation los en verwijder de sok. 
  2. Houd de knop van het basisstation ingedrukt terwijl je het basisstation weer aansluit. Houd de knop ingedrukt totdat het basisstation 4 keer piept. De lichtring zal oranje gaan knipperen.
  • Laat de knop los na de eerste piep. 
  • Druk één (1) keer kort op de knop van het basisstation. Het basisstation zal één (1) keer piepen.
    • Zorg dat je op de knop klikt terwijl de ring oranje knippert, anders wordt de sok niet correct uitgeschakeld. 
  • Als dit is gelukt, gaat het Sock-lampje aan de onderkant van het basisstation niet branden en gaat het sensorlampje op de sok uit. Het basisstation wordt vervolgens volledig uitgeschakeld. 
  • Snelle tip!

    Als de sensor niet reageert, plaats dan de sensor op het basisstation en voer de bovenstaande stappen opnieuw uit.