Verschillen tussen de Owlet Smart Sock en een medische babyfoon

De Owlet Smart Sock is niet gelijk aan een pulsoximeter voor ziekenhuizen en mag niet worden gebruikt in plaats van een medische pulsoximeter of ander medisch apparaat. Er zijn een aantal verschillen tussen de Owlet en een medische babyfoon. 

  • Medische babyfoons zijn voor baby's die ziek zijn en een medische babyfoon voorgeschreven hebben gekregen van hun arts.
  • Medische babyfoons worden door de arts van de baby geconfigureerd voor geschikte alarmdrempels voor hartslag en zuurstof naargelang de toestand(en) van de baby.
  • Medische naar gelangzijn goedgekeurd door de FDA en hebben een streng validatieproces doorlopen om te garanderen dat ze geschikt zijn voor klinisch gebruik. Bij Owlet streven we naar betrouwbaarheid en veiligheid van ons product voor je baby, maar als consumentenproduct hebben we geen goedkeuring door de FDA voor gebruik in medische toepassingen. De Smart Sock voldoet aan en overtreft de relevante industrienormen op het gebied van nauwkeurigheid, veiligheid en regelgeving. Lees hier meer.
  • De Owlet Smart Sock wordt niet gebruikt door medische professionals en is niet bedoeld voor gebruik bij ernstig zieke baby's. Daarom zijn de meldingsdrempels vastgesteld op relatief conservatieve waarden om valse meldingen te verminderen en het apparaat voor verschillende baby's te laten werken. De Smart Sock geeft daardoor meestal later meldingen dan een babyfoon in een ziekenhuis die is afgestemd op de specifieke toestand van een baby met medische behoeften. 
  • De Owlet Smart Sock is een draadloos apparaat, terwijl medische babyfoons rechtstreeks op een display worden aangesloten. Als zodanig kan er vertraging optreden tussen gegevens van de Smart Sock naar de app, aangezien gegevens van het basisstation naar de cloud en vervolgens naar de app worden gestuurd. De soksensor verzamelt gegevens en stuurt deze naar het basisstation. Het basisstation geeft waar nodig meldingen op basis van de gegevens die door de sok zijn verzonden. Het basisstation is je primaire meldingsapparaat en moet daarom worden geplaatst waar je het kunt horen.

Gebruik de Owlet Smart Sock niet in plaats van de door je arts voorgeschreven medische babyfoon. Wacht op toestemming van je arts om het gebruik van de medische babyfoon te stoppen, voordat je overweegt om de Owlet Smart Sock te gebruiken voor je gemoedsrust.