Διαχωρισμός δικτύων 2,4 και 5,0 GHz σε Apple AirPorts και Time Machines

https://discussions.apple.com/thread/5052317?tstart=0

 

Ανοίξτε το Macintosh HD > Εφαρμογές > Βοηθητικά προγράμματα > Βοηθητικό πρόγραμμα AirPort

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Χρονοκάψουλας και μετά κάντε κλικ στην Επεξεργασία στο μικρό πλαίσιο που εμφανίζεται

Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ασύρματη σύνδεση» στο πάνω μέρος του παραθύρου

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές ασύρματης σύνδεσης» κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου

Εισάγετε ένα σημάδι ελέγχου στο πλαίσιο δίπλα στο όνομα 5 GHz

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση

Κάντε κλικ στην Ενημέρωση κάτω δεξιά στο παράθυρο και αφήστε τον χρόνο ενός ολόκληρου λεπτού για επανεκκίνηση της Χρονοκάψουλας