Χρήση του Owlet Smart Sock χωρίς WiFi

Εάν δεν έχετε WiFi στο σπίτι σας ή εάν διακοπεί η σύνδεση WiFi που έχετε, το Owlet Baby Monitor έχει σχεδιαστεί για να εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο σταθμός βάσης επικοινωνεί με το Smart Sock μέσω Bluetooth, οπότε σε περίπτωση ειδοποίησης, ο σταθμός βάσης θα σας ειδοποιήσει με χρωματιστά φώτα και ήχους. Θα σας ενημερώσει επίσης ότι οι μετρήσεις του παιδιού σας είναι φυσιολογικές με μια ματιά –με παλλόμενο πράσινο όταν οι μετρήσεις είναι φυσιολογικές– έτσι ώστε να μη χρειάζεται να πάθετε εμμονή σχετικά με τα δεδομένα.