Smart Sock 3: Tips og tricks

Basestationens lysstyrke

Basestationen har en omgivende lyssensor og justerer automatisk lysstyrken på dens lys baseret på lyset i rummet.

 

Rejsetip: sokkens batteri

Sokken behøver normalt ikke at være slukket. Bare sørg for, at den er sat i basestationen, når den ikke er i brug, så den kan oplades.

Når du rejser, kan batterilevetiden spares ved at slukke for sokken.

 

Følg disse trin for at slukke for sokken:

  1. Tag stikket ud af basestationen og fjern sokken.
  2. Tryk på og hold basestationens knap nede, mens du tilslutter basestationen igen. Bliv ved med at trykke på knappen, indtil du hører basestationens kvidre 4 gange. Lysringen skifter til at blinke orange.
      • Slip trykket efter det første bip høres.
  3. Tryk hurtigt på basestationens knap én gang (1). Basestationen vil til gengæld bippe én gang (1).
      • Det er vigtigt at klikke på knappen, mens ringen blinker orange, ellers vil sokken ikke slukke ordentligt.
  4. Hvis det lykkes, vil sokkelyset i bunden af basestationen ikke blive tændt, og sensorlyset på sokken slukkes. Basestationen vil derefter slukke helt.

 

For at tænde sokken igen, placer sensoren i ladestationens ladeport.