Разделяне на мрежи 2.4 и 5.0 GHz при Apple Airport и Time Machine

https://discussions.apple.com/thread/5052317?tstart=0

 

Отворете Macintosh HD > Applications > Utilities > AirPort Utility

Щракнете върху иконата „Time Capsule“, след което щракнете върху „Edit“ в малкото поле, което се появява

Щракнете върху раздела „Wireless“ в горната част на прозореца

Щракнете върху бутона „Wireless Options“ в долната част на прозореца

Поставете отметка в полето до името на 5 GHz

Щракнете върху „Save“

Щракнете върху „Update“ в долния десен ъгъл на прозореца и изчакайте една цяла минута, за да се рестартира Time Capsule