Cam 2: Varför får jag inte ljud- och rörelseaviseringar?

Om du upplever problem med att ta emot aviseringar så provar du följande:

  • Se till att en eller båda aviseringstyperna är aktiverade på sidan Inställningar för aviseringar. 

ZH_sIBFrYSLt6iX2tNpd0untzy4_AjlgjXXlaTZ_2KPVvDkhdFl2oPWA7g91ZcGbKV3Ty-f5UZZ8o9tdYDMTCCrbUfvVQu89MXishDovPyzFqEtiMQsBb0mLn4Hh9C8Jb.jpg

  • Se till att PÅ/AV-knappen för aviseringar på startsidan är påslagen.

nFKBPBfRK71zk7UQlT--rLHhekgaMbJDAr5teXAF41PLa_KdsiYIFHKKwetbI_v1iK_Y1DWeCSSk4PpPnRIj3IlU61ID0QX0ggWDaVAJE6Edk7AuJpYMD_REIvNsZSlrm.jpg

 

  • Se till att du har aktiverat aviseringar på telefonens OS-nivå.
    • Inställningar -> Owlet-app -> Aviseringar PÅ.

Om du fortfarande inte får aviseringar så kan det bero på att dina känslighetsnivåer för aviseringar är för låga eller höga, och att kameran inte fångar upp händelserna. Prova att justera känslighetsnivåerna för både ljud och rörelse:

Ljud

  • Om du inte får eller får ljudaviseringar inkonsekvent så höjer du din känslighetströskel (flytta den till Hög). 

ULq7tkoULV3lLbDe9cexN9LS9sA7ONGduN0DoFwQmXEqHAiOH_D76wh7wm5uG_U8FrM7imWT9JogFbvCyq-2T5DnCF3bar2PSm-R9H7P6AlmTakhunt6DI-BvxC4yg7c8.png

 

Rörelse

  • Om du inte får eller får rörelsemeddelanden inkonsekvent så höjer du din känslighetströskel (flytta den till Hög).

Motion_Detection.png

Kontrollera även inställningen Tid mellan aviseringar. Tid mellan aviseringar syftar på tiden då inget ljud eller rörelse upptäcks mellan två aviseringar. Ljud och rörelser har sina egna tröskelvärden som kan justeras. 

Om du till exempel väljer 2 minuter så kommer du inte att få några aviseringar om ljud eller rörelse upptäcks under en period på 2 minuter. Om 2 minuter förflutit utan att ljud och rörelser upptäckts och en ny ljud- eller rörelsehändelse inträffar så skickas en ny avisering. Detta är till för att säkerställa att du inte får för många aviseringar.