Smart Sock 3: Parkoppla en sensor

Följ stegen i denna felsökningsguide för att parkoppla en sensor med din basstation. 

  • Placera strumpsensorn i basstationens laddningsport.

image1.gif

  • Ljuset på basstationen övergår från blinkande vitt till fast vitt när strumpan har parkopplats. 
    • Om det lyckas så kommer lampan på basstationens undersida att tändas. När den parkopplade sensorn tas bort från basstationen blinkar basstationens lampa grönt. 
    • Om den blåa frånkopplingen ljuder så lyckades inte strumpan parkoppla. Följ parkopplingsstegen i den här guiden igen.