Cam 1: Hvorfor modtager jeg ikke lyd- og bevægelsesnotifokationer?

Hvis du har problemer med at modtage lyd- og bevægelsesmeddelelser fra kameraet, skal du gennemgå følgende trin:

  • Sørg for, at en eller begge underretninger er aktiveret på siden Indstilling af kamerabeskeder. 

Screen_Shot_2020-09-29_at_2.48.06_PM.png

  • Sørg for, at knappen Kameranotifikationer FRA/TIL på hjemmesiden er sat til TIL.

Cam_Home__6_.png

  • Sørg for, at du har aktiveret notifikationer på din telefons OS-niveau.
    • Indstillinger -> OwletCare App -> Notifikationer TIL.

Hvis du stadig ikke modtager notifikationer, kan det skyldes, at dine følsomhedsniveauer for notifikationer er for lave eller høje, og at kameraet ikke opfanger begivenhederne.hændelserne Prøv at justere følsomhedsniveauet for både lyd og bevægelse:

Lyd

  • Hvis du slet ikke modtager nogen lydnotifikationer, eller modtagelsen af dem er svingende, skal du øge din følsomhed (flyt den mod Høj).

Sound_Detection.png

Bevægelse

  • Hvis du slet ikke modtager nogen bevægelsesnotifikationer, eller modtagelsen af dem er svingende, skal du øge din følsomhed (flyt den mod Høj).

Bevægelsesregistrering.png

Kontrollér desuden indstillingerne for Tid mellem notifikationer. Tid mellem notifikationer henviser til den tid, hvor ingen lyd eller bevægelse registreres, før en ny notifikation sendes. Både lyd og bevægelser har deres egen Tid mellem notifikationer-værdi, som du kan justere. 

Hvis du f.eks. vælger to minutter til Tid mellem notifikationer, vil du ikke modtage nogen notifikationer, hvis der registreres lyd eller bevægelse inden for tidsrammen på to minutter. Efter der er gået to minutter, uden at der er registreret lyd eller bevægelse, og der opstår en ny lyd- eller bevægelseshændelse, sendes en ny notifikation. Dette er for at sikre, at du ikke bliver overvældet af konstante meddelelser.